Metody rehabilitacji

W naszej praktyce stosujemy nowoczesne i powszechnie sprawdzone metody terapii i diagnostyki.
Należą do nich:

  • Metoda McKenzie,
  • Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth,
  • Techniki mobilizacyjne i manipulacyjne,
  • Techniki terapii na tkankach miękkich, punkty spustowe,
  • Metoda PNF – torowanie nerwowo-mięśniowe,
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz,
  • Metoda Vojty,
  • Kinesiotaping,
  • Ćwiczenia w podwieszeniu (ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem),
  • Masaż leczniczy – masaż klasyczny, masaż segmentarny, masaż rozluźniający, masaż limfatyczny.