Kinezyterapia

Metoda leczenia ruchem. Opierająca się na ćwiczeniach ruchowych mających na celu maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

W ramach kinezyterapii wykonuje się:

  • ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest biernie a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie (czynno-bierne),
  • ćwiczenia, przy których pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni (samo wspomagane),
  • ćwiczenia przy odciążaniu ćwiczonego odcinka ciała (w odciążeniu),
  • napinanie mięśni bez zmiany ich długości (izometryczne),
  • ćwiczenia bez czynnego udziału chorego (bierne),
  • ćwiczenia czynne,
  • synergistyczne,
  • oddechowe,
  • wyciągi.