Fizykoterapia

Dyscyplina medyczna, której metody leczenia oparte są w głównej mierze na różnych formach energii fizycznej występujących w przyrodzie. W wyniku oddziaływania energii fizycznej na organizm, pobudzane są w tkankach procesy biologiczne i regeneracyjne.

Aktualnie jest ona uzupełnieniem farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz stanowi podstawę rehabilitacji medycznej i profilaktyki chorób.

W ramach zabiegów fizykoterapeutycznych wykonujemy:

  • elektroterapię (galwanizacja, jonoforeza, prądy: Traberta, diadynamiczne, interferencyjne, tens, prąd Kotza)
  • laseroterapię,
  • ultradźwięki
  • krioterapię
  • magnetoterapię
  • światłolecznictwo